Privacybeleid - J. den Otter Transport B.V.

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en informeren u in dit Privacybeleid hoe wij omgaan met de gegevens die u via de website www.jdenotter.nl of anders digitaal aan ons verstrekt. Bij de digitale verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de wet bescherming persoonsgegevens en de Europese cookiewetgeving.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van de diensten waarvoor ze zijn bedoeld. Persoonsgegevens worden daartoe automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde gegevensbestanden. J. den Otter Transport B.V. zal uw persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Cookies

Voor onze website maken wij op dit moment geen gebruik van cookies.

Contact

Mocht u naar aanleiding van dit Privacybeleid vragen hebben, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Telefoon: 0168 33 07 84
e-mail: Graag een bericht versturen via het Contactformulier

Wijzigingen Privacybeleid

Ons Privacybeleid kan op bepaalde momenten wijzigen of worden aangevuld, maar zal nimmer inhouden dat persoonsgegevens aan derden zullen worden verstrekt, onder voorbehoud van een wettelijk opgelegde verplichting vanuit een Nederlandse overheidsinstantie.

Zevenbergen, 1 november 2017

J. den Otter Transport B.V.
Achterdijk 107b
4761PC Zevenbergen
KvK 20072701